coczytamalita.wordpress.com
Małe Licho i tajemnica Niebożątka, czyli pełne ukontentowanie
Nie pamiętam, czy i kiedy brałam udział w jakimś konkursie książkowym, ale dla prozy Ałtorki robi się różne rzeczy – efekt był taki, że u Janka-który-jeździ-tramwajem wygrałam byłam książkę! Cała s…