coczytamalita.wordpress.com
Jak wytresować smoka, czyli pierwowzór literacki mnie rozczarował
Smoki, jak wiadomo, to najprzedniejsze ze wszystkich fantastycznych stworzeń, które kiedykolwiek zaludniły (zasmoczyły?) rozmaite dzieła kultury. Zwłaszcza literatura anglosaska może się popisać ca…