cmfilmcommentary.com
SFIFF60: The Abandonment of Youth in Sofia Exarchou’s Marvelous “Park”
Directed and Written by: Sofia Exarchou Starring: Dimitris Kitsos, Dimitra Vlagopoulou, Enuki Gvenatadze, Thomas Bo Larsen, Lena Kitsopoulou, Yorgos Pandeleakis Produced by: Amanda Livanou, Christo…