clubmarivent.wordpress.com
Rafel Farres guanya la regata del 15/10/17
Cronica de la regata del 15 d’Octubre de 2017 A les 12:00 el vent ja està establert a migjorn d’uns 8 nusos i el Llorenç comença a muntar el triangle. La boia de soretida està molt lluny, practicam…