club.windlion.com
[普吉島] FantaSea 幻多奇樂園 – 神秘奇幻炫麗劇場秀
第一次來到普吉島一定要來的超有名景點「Phuket FantaSea 幻多奇」,令人印象深刻! ...