club.galanto.com
ПЕРСОНАЛНИ СРЕЩИ | ГАЛАНТО
Персоналните срещи и консултации се провеждат в непринудена обстановка в офиса или онлайн чрез Zoom. Първо споделяте какво искате да постигнете – да отслабнете, да