club.galanto.com
Свободата да бъдеш | ГАЛАНТО
На 8 април 2017 във фоайето на Кулите Атлетик Бизнес Тауър