club.galanto.com
СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ | ГАЛАНТО
Треньорите ни участват активно в стройна система от локални и корпоративни събития и обучения. Те са прекрасен инструмент за професионално и личностно развитие и