club.galanto.com
Специално за радиолюбители | ГАЛАНТО
Последната радиолюбителска среща, в която участвах, остави