clintsharp.wordpress.com
Aloha Hawaii! iPhone pano from Lahaina.
via Flickr