clinquantlife.wordpress.com
KILITI
Nang masamyo ko, ang mainit mong hininga Kakaibang init, aking nadama Sa kaibuturan ay may nag-uumalsa Pagnanasa na walang kahangga Nang damahin ko, malusog mong laman Matinding gigil, pilit kong n…