clemens2105.wordpress.com
het Koninkrijk der Nederlanden 1813 – 2023 – een staat geen staat gelijk
Wellicht dat er een Amsterdammer aan is doodgegaan, dat zal misschien ook wel zo zijn, maar ‘Amsterdam huilt’, dat heb ik hier nog niet gehoord, dus wat het leed aangaat het zal wel eve…