cleantechregion.org
Pär Larshans Max från Almedalen varför vara en förebild (Swedish)
Pär Larshans is now the new Chief Sustainability Officer for Ragnsells.