claragarcesserrahima.com
Sobre mi
Observo de manera obsessiva tot el que m’envolta: un paisatge, la llum en totes les seves formes, una cara, l’arquitectura, els objectes quotidians… M’inspira tot el que m’agrada o m’emociona…