claragarcesserrahima.com
Real surreal irreal
Real surreal irreal Els collages d’aquesta col·lecció estan formats per fotografies de paisatges i de diferents elements figuratius i textures. Aquesta combinació crea noves realitats, perquè els e…