claeskrantz.com
OECD till Anders Borg – Satsa på arbetsmarknadspolitik och finasiella stimulanser
Att även OECD nu uppmanar Sverige att stimulera ekonomin och satsa mer på (effektiva) arbetsmarknadsåtgärder visar hur till överdrift finanspolitiken fokuserats på …