claeskrantz.com
Befolkningstillväxt kallar Fredrik Reinfeldt sysselsättningstillväxt
Bra konsumentinformation nedan om hur man kan räkna statistik olika. Det är ju ganska naturligt om befolkningen ökar så ökar också andelen som har arbete d&ari…