claeskrantz.com
Förra AF chefen Bermudez-Svankvist fick 891 000 för att sluta på ett jobb hon aldrig börjat..
OK.. hon har avgått men kan inte låta bli… Regeringen visst nog vilken kompetens de anställd som chef för arbetsförmedling…Avslöjandet rörde upp het…