claeskrantz.com
Är du för ful för att bli anställd eller klassad socialmedicinskt funktionshindrade av Arbetsförmedlingen
De som inte är tillräckligt flexibla eller bryter mot sociala normer klassas ofta som socialmedicinskt funktionshindrade av Arbetsförmedlingen. I den kategorin hamnar även missbrukare och personer …