claeskrantz.com
1.3 miljarder till FAS3 förvaring 2012
Att alliansregeringen satsar 1.3 miljarder till förvaring av vad som idag är ett av de största företagen i Sverige FAS3 för i alla fall mig att undra vad som hände med arbetslinjen. En verksamhet s…