claeskrantz.com
Arbetsförmedlingen betalade 5 miljarder till privat aktörer utan uppföljning av resultat
Att arbetsförmedlingen betalar 5 miljarder till privata företag utan någon som helst uppföljning förvånar inte mig. Arbetsförmedlingen har varken mandatet…