claeskrantz.com
LO ordföranden stödjer en a-kassa för alla men inte S i socialförsäkringsutredningen?
Som läget ser ut nu med mer än 1 miljon utanför a-kassan, a-kassan i praktiken redan en grundtrygghetsförsäkring och 100-tusentals arbetslösa hänvisade till socialbidrag i djupaste fattigdom eller …