claeskrantz.com
Internetoperatörer vill ta betalt av webbföretagen för access til deras kunder
Det är knappast en tillfällighet att Google sakta håller på att bygga upp en egen kapacitet att levererar internet till privatkunder via google fiber. Amerikanska inter…