claeskrantz.com
Smärtgränsen är här för GBG:s kollektivtrafik – ville moderaterna ha 700kr för månadskort?
Smärtgränsen för många Göteborgare att resa med kollektivtrafiken är redan nådd vid ett månadskortspris på 500kr. Om de prishöjningar GP rappor…