claeskrantz.com
3 miljarder till arbetsförmedlingens jobbcoacher gav inte fler jobb
Ett grundantagande i den moderata alliansens arbetslinje är att jobben finns men att matchningen mellan vad arbetsgivare efterfrågar och sökintensiteten och kraven från den arbetssökande har varit …