claeskrantz.com
Socialdemokraterna i skuggbudgeten – sänk kostnad för medlemskap i a-kassan
En a-kassa som alla kan ha råd med oavsett arbetad tid borde vara grundbulten i en modern kunskapsbaserad ekonomi för att underlätta flytt mellan olika yrkesområden och arbete…