claeskrantz.com
GöteborgsPosten-ledare – Fas3 personer arbetshandikappade och oanställningsbara
Jag ser en otäck trend i att de talepunkter som nu sprids från diverse alliansregeringsföreträdare och på borgerliga ledarsidor är att om du är i FAS3 får…