claeskrantz.com
Socialtjänst och bidrag istället för arbete och lön vardag i arbetslinjens Sverige
Socialtjänsten kräver idag motprestation och deltagande i arbetsmarknadsaktiviteter från alla som får socialbidrag på grund av arbetslöshet. Vad detta konkret…