claeskrantz.com
Bokföringsbrott i statliga Stiftelsen för strategisk forskning – Vad säger Jan Björklund?
Det är helt klart bokföringsbrott att inte ha kompletta underlag i sin redovisning – Mer intressant är dock när ska regeringen agera och ta ansvaret för en stiftelse …