claeskrantz.com
Arbetsförmedlingen är centralpunkten i en moderat arbetslinjen som inte fungerar..
Arbetsförmedlingens omorganisation sedan 2006 har fungerar lika dåligt som den moderata omorganisationen av försäkringskassan. Arbetsförmedlingen är satta att adminis…