claeskrantz.com
Svenskt näringsliv för dåligt för innovationsföretag i Sverige?
Det talas ganska ofta om företagsklimatet i Sverige. Ett företagsklimat som ska vara en mätare på hur väl det fungerar att driva företag i Sverige. Tyvärr har företagsklimat diskussionen i Sverige …