claeskrantz.com
Vill man vara social på jobbet undrar jag. Det…
Vill man vara social på jobbet undrar jag. Det svenska arbetsmarknaden håller dock på att förändras där socialkompetens och anpassningsförmåga blir ett grundläggande krav på alla svenska arbetsplat…