claeskrantz.com
tror det här citatet kan vara…
tror det här citatet kan vara värt att sprida om utslitna och arbetsskadade eller de som inte orkar 100% när de blir gamla. ..Vänsterns syn är att när jobbet blir för tungt då blir man förtidspensi…