claeskrantz.com
Ökande utanförskap och ekonomiska klyftor sedan 2006 – Kommer Anders Borg reagera?
Ökande ekonomiskt klyftor och ett större utanförsakap är en konkret verklighet idag. Moderaterna har inte minskat klyftorna och ger fler chansen att komma tillbaka till ett arbe…