claeskrantz.com
Dags för öppna partiledarval och partistyrelseval inom socialdemokratin
Det står helt klart. Den socialdemokratiska processen för att välja partiledare har inte fungerat och är en anledning till Håkan Juholts svaga ställning inom sociald…