claeskrantz.com
Socialdemokrati utan nystart, folk eller rörelse
Det börjar bli ganska klart att den socialdemokratiska nystarten hittills resulterat i en ny partiledare och partiledning men sen inte så mycket mer. Trots att det finns ett skriande behov av nytän…