claeskrantz.com
Öst-Europa eller Balkan i den Arabiska våren?
Det bärande ordet i mycket av kommentarerna till den arabiska våren och agerandet från svenska politiker är kan. Utvecklingen i arabvärlden kan bli den likt den i öst-europa med en väg mot demokrat…