claeskrantz.com
Moderat alliansskuta utan roder
Den moderata alliansregeringen har tappat inriktning. Främst hade jag sagt eftersom de två bärande ideerna skattesänkningar och hårdare villkor för de med bidrag (arbetslösa, sjuka, pensionärer) ge…