claeskrantz.com
Skattefinansierad bidragspolitik framgång för den moderata alliansen
Visst sjutton kan man sänka priserna i en bransch genom att skattesubventionera en sänkningen. Då står ju skattebetalare för den sänkta kostnaden. Det är bara ett riktat bidrag RUT, ROT elle…