claeskrantz.com
Svenskar skeptiska till NATO – Ändå är det vår främsta militära partner
Att svenska folket är skeptiska till NATO är nog ingen nyhet i säg. Det finns idag inget parti som aktivt slås för NATO medlemskap som en politisk fråga då man troligen gjort kalkylen att man vinne…