claeskrantz.com
Dags att fasa ut den moderata alliansens Jobb och utvecklingsgaranti med FAS3
Är det inte dags att göra klart att den moderaterna arbetslinjen helt saknar poltik för att ens ge arbetslösa förutsättningar till nytt arbete. Den s.k jobb och utvecklings garantin ger varken föru…