claeskrantz.com
Utdrag från en Ideologifest som Tjänstemännens socialdemokratiska förening hade i Göteborg
Utdrag från en Ideologifest som Tjänstemännens socialdemokratiska förening hade i Göteborg filmat av sosse.tv Välkommen till en kväll om socialdemokratisk idéutveckling! Några av våra skarpaste teo…