claeskrantz.com
Svenska kriget i Afghanistan–vi dödar folk
Ingen kan beskylla soldaterna nedan för att göra något fel. Det är soldaters jobb att döda människor i strid och genomföra de uppdrag de får även om det innebär att de eller motståndare dödas. En s…