claeskrantz.com
Sveriges ensidiga NATO anslutning
Det kanske förvånar många svenskar att Sverige måste säga ja när NATO kallar. Men så ser det säkerhetspolitiska läge ut som Svenska regeringar sedan 90-talet ställt Sverige i. Vi har helt en…