claeskrantz.com
Sänkta skatter inget självändamål
Man kan ibland undra om målet med all borgerlig politik är att avskaffa skatter. Det låter så ibland. Det är ingen som ställer frågan om till vad eller hur skatterna används. Eller antas det …