claeskrantz.com
Organisationsutred inte socialdemokraterna–Börja prata politik och visioner
Vi sossar sa att vi inte kunde vänta. Det fanns nog inte en väljare som trodde att det berodde på att vi var så otåliga att förändra världen, inte heller associerade de väl till den amerikanska prs…