claeskrantz.com
Hur ska kriget i Afghanistan förloras på bästa sätt..
Hur kriget i Afghanistan ska förloras på bästa sätt och det svenska deltagandet reträtten av de utländska trupperna i Afghanistan är vad förhandlingarna mellan de svenska riksdagspartierna handlar …