claeskrantz.com
Sammanfattning av Borgs budget 2010
Via Veronica Palm – Sammanfattning av Borgs budget 2010 och moderaternas politik i stort… tisdagen den 12:e oktober 2010 Sammanfattning av Borgs budget. Veronica Palm: Sammanfattning av Borg…