claeskrantz.com
Kristdemokrater och Sverigedemokrater debatterar integration in almedalen
Det är intressant att företrädare för SD och KD valde att debattera integration i Almedalen. Elak fundering men konkurrerar SD och KD om samma väljare? Eller varför hade KD behov av att debattera i…