claeskrantz.com
Jobbcoacher eller arbetsförmedlare
För den som följer arbetsmarknadspolitiken är det intressant att jobbcoacherna i stort gör det arbetsförmedlingens handläggare brukade göra. Detta innan socialdemokraterna kostnadsminskning reform …